Bejelentés


Atalanta Jogi asszisztens

Dokumentumok

Közigazgatási eljárás jegyzet

Letöltés


Bevezetés a közjogtanba

LetöltésSzociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak

Letöltés


Földhivatali ügyvitel


LetöltésÜgyvédi ügyvitel

Letöltés

Ügyészi ügyvitel
(Köszönjük Erzsinek a továbbítást!!!)

Katt!
OKJ!!!

Kidolgozott tételek ig. belül
Kidolgozott tételek ig. kívül.
Jogszabályok OKJ felkészüléshez
Jogi kislexikonKözigazgatási ügyvitel (Zsuzsitól, Köszönjük!)

Letöltés

Önellenörző kérdések a tanuláshoz!
(Ezt Kriszti szerezte meg! Köszönjük!)

1) Ki minősül ügyfélnek a közigazgatási eljárásban?
2) Melyek a hatósággal szemben támasztott követelményeket meghatározó alapelvek?
3) Melyek az ügyféli jogokat és kötelezettségeket meghatározó alapelvek?
4) Hogyan érvényesül az anyagi jogerő fogalma a közigazgatási döntéseknél?
5) Mit jelent a hivatalból való eljárás elve?
6) Milyen „közigazgatási jelegű” ügyekre nem terjed ki a Ket. Hatálya?
7) Nevezzen meg három olyan ügyfajtát, melyeknél csak akkor kell alkalmazni a Ket.-et, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérő szabályokat nem állapít meg?
8) Ki az ügyfél a közigazgatási eljárásban?
9) Mennyi a közigazgatási ügyekben az általános tételű eljárási illeték az első fokú eljárásban?
10) Mi a közigazgatási hatósági ügy?
11) Milyen különös joghatósági formák lehetnek a közigazgatási eljárásban?
12) Mit értünk a közigazgatási szerv hatósági hatásköre alatt?
13) Mit jelent a Ket.-ben az általános illetékesség?
14) Elyek a közigazgatási eljárás lehetséges szakaszai?
15) Mikor köteles a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben illetékességi területén hivatalból megindítani az eljárást?
16) Milyen közigazgatási aktusokat különböztetünk meg?
17) Milyen bizonyítási eszközöket ismer a köigazgatási eljárásban?
18) Melyek az ügyfél kérelme alapján lefolytatható jogorvoslati eljárások?
19) Mely területeken alakítja át az elektronikus ügyintézés a közigazgatást?
20) Mi az ügyfélkapu?
21) Mi a közérdekű adat?
22) Melyek az információszabadság törvényi korlátjai?
23) Mit jelent a kárközpontú minőségi rendszer?
24) Ki használhat fel minősített adatot?
25) Mennyi a minősítés érvényességi ideje az egyes minősített adatfajtáknál?
26) Mikor dönt végzéssel a közigazgatási hatóság?
27) Hogyan támadható meg jogorvoslattal a hatóság végzése?
28) Mikor nincs helye fellebbezésnek a hatóság döntése ellen?
29) Mikor kerülhet sor a hatósági határozat kijavítására?
30) Mikor kerülhet sor a hatósági határozat kiegészítésére?
31) Mi t jelent a közigazgatási eljárásban a határidő?
32) Mi t jelent a közigazgatási eljárásban a határnap?Vállalkozási gazdasági ismeretek
(Köszönjük Bernadettnek a továbbítást!)

Vállalat

Érintettek

Innováció

Marketing

Emberi erőforrás

Vállalati pénzügyek

VálságBüntető eljárásjogi és büntetésvégrehajtási alapfogalmak
(Köszönjük Erzsi!)

Letöltés

Büntető eljárásjog BŐVÍTETT változat!(Hajni szerezte be! Köszönjük!)

Küldöm a jegyzetet a kért formátumban.
Ha már foglalkoztam vele,néhány időközi jogszabályi változtatást is átvezettem rajta, de a vizsgakérdéseknél a korábbi változatban szereplő szöveg válaszait is teljes értékűnek fogadom majd el.

Jó tanulást kívánva

Üdvözlettel
dr Bednay Dezső

LetöltésMunkajog és TB ismeretek
(Dr Bednay Dezsőtől)

Munkajog és TB ismeretek

Közigazgatási ügyvitel anyag
(Szvétek Katitól - Köszönjük!)


Közigazgatási ügyvitel 1

Közigazgatási ügyvitel 2

Kereskedelmi jogi alapok

Vizsgára

KFT szerződésminta


Szóbeli OKJ kidolgozott...

Katt!

Pénzügyi Adó- és Illetékjog (Köszönjük Erzsi!!!)

Katt!

Családjog:

Családjog

EU-jogi alapismeretek:

EU-jog

Közjegyzői ügyvitel (Dr. Bogdán Pétertől):

Közjegyzői ügyvitel tételsor
A fizetési meghagyásos eljárás
Hagyatéki eljárás
Egyes szerződéstípusok
Közjegyzői ügyvitel szabályai
Közjegyzőkről szóló törvény
Közigazgatási alapfogalmak:

Közigazgatási alapfogalmak

Büntetőjog (Dr. Béda Lászlótól):

Bővített verzió
Rövid verzió

Jogi alaptan (Dr. Bednay Dezsőtől!):

Jogi alaptan

Polgári jogi alapfogalmak (Dr. Bednay Dezsőtől!):

Polgári jogi alapfogalmak

Kommunikáció összes:

Kommunikáció

Közgazdaságtan összes:


Közgazdaságtan 1
Közgazdaságtan 2
Közgazdaságtan 3
Közgazdaságtan 4

Jogtöri:

Jogtöri Jogtöri

Szociológia:

Szociológia

Társadalomstatisztika:

StatisztikaIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!